Μη επιτυχής συναλλαγή

The transaction with your credit/debit card was unsuccessful. Please contact Cretan Activities Team or try again, with the same or another card. Thank you.

 

Η συναλλαγή με την πιστωτική σας κάρτα δεν είναι εφικτή. Παρακαλώ επικοινωνήστε με την ομάδα του Cretan Activities ή δοκιμάστε ξανά, με την ίδια ή με άλλη κάρτα. Ευχαριστώ.